Erfrecht

Het Erfrecht regelt de erfopvolging, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

In de Wet is geregeld wie erfgenaam zijn, achtereenvolgens:

 1. de partner (in huwelijk of geregistreerd partnerschap) en de kinderen;
 2. de ouders, broers, zusters;
 3. de grootouders;
 4. de overgrootouders.

Bij testament kan het wettelijk stelsel worden doorbroken. Door het maken van een testament kunnen kinderen niet geheel worden onterfd omdat zij aanspraken kunnen maken op een zogenaamd legitieme portie.

Overzicht Erfrecht

Hierbij gaat het om:

 • de uitleg van het testament
 • uw aanspraak op het erfdeel
 • de eerlijke verdeling van de nalatenschap
 • de rechten van legitimarissen
 • het inroepen en de berekening van de legitieme porti
 • de beoordelingen en inbreng van schenkingen
 • de betwisting of vernietiging van het testament
 • problemen met de onverdeelde boedel
 • de waarde van het vruchtgebruik

advies + brief: € 100,00
KW-advocaten kan u met al uw vragen en problemen van dienst zijn. Laat u door ons vrijblijvend adviseren! Klik hier om een afspraak te maken.

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
contact
close slider

Gratis inloopspreekuur elke donderdag van 16.00 uur tot 18.00 uur. U kunt met ons een afspraak maken telefonisch op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur: 073-6124111. Ook kunt u een afspraak per e-mail maken info@kw-advocaten.nl of met onderstaand formulier.

* verplicht veld